Szeretettel köszöntjük a
Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye honlapján!


Egyházmegyénkben 7 anyagyülekezet és az ahhoz tartozó szórványaik, oktatási (óvoda, általános iskola és gimnázium, kollégium, roma szakkollégium) – és diakóniai (családok átmeneti otthona, hajléktalan szolgálat, tanyagondnoki szolgálat, idősek klubja, szeretetotthon, fogyatékkal élők otthona, lelkisegély-tanácsadás) intézmények vannak, amelyek a mindennapi teendőikben igyekeznek evangélikus szellemben és keresztyéni lelkiségben végezni feladataikat.

Egyházmegyénkben 10 gyülekezeti lelkész, 2 iskolalelkész, 1 kórházlelkész szolgál, valamint 5 nyugdíjas lelkipásztor él.

Szolgálatunk célját és értelmét Jézus Krisztusba vetett hitünk adja. Ő képes életeket átformálni, megváltoztatni, aki radikális fordulatot adhat emberek életében, gondolkodásában. Hisszük, hogy minden embernek erre van szüksége, és Jézus Krisztus kereszthalála, megváltói munkája és váltsága elég ahhoz, hogy a “régi elmúljon, s újjá legyen minden” az ember életében.

Ennek reményében hirdetjük az evangéliumot gyülekezeteinkben, intézményeinkben, iskoláinkban, kórházakban és igyekszünk láthatóvá tenni a krisztusi szeretetet életünkben, beszédünkben egyaránt.

Zsarnai Krisztián
esperes
Veczán László
egyházmegyei felügyelő

 

EGYH-KCP-19-0705
“Egyházmegyei szolgálattevők szupervíziója Felvidéken”
pályázaton 400.000 Ft összeggel támogatta
Magyarország Kormánya a program megvalósulását

EKCP-KP-1-2021/1-000478
Egyházi közösségi célú programok támogatása
pályázaton 400.000 Ft összeggel támogatta
Magyarország Kormánya a program megvalósulását.