Presbitérium

Presbitérium tagjai:

Zsarnai Krisztián esperes
Veczán László felügyelő
Bozorády András espereshelyettes
Csengeri Tamás felügyelőhelyettes
Szuhánszki Edit gazdasági felelős
Györfi Mihály missziói felelős
Malik Péter Károly ifjúsági felelős