Közgyűlés tagjai

SZAVAZATI JOGGAL RENDELKEZŐK
NÉV GYÜLEKEZETI KÉPVISELET TITULUS
Abaffy Zoltán Debreceni Evangélikus Egyházközség Egyházközségi felügyelő
Adámi László Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Parókus lelkész
Asztalos Richárd Debreceni Evangélikus Egyházközség Parókus lelkész
Bácskainé Dr. Pristyák Erika Nyíregyháza-Kertvárosi Egyházközség Egyházmegyei küldött
Bánszki István Filadelfia Evangélikus Egyházközség Egyházközségi felügyelő
Bánszki Julianna Nagycserkeszi Evangélikus Egyházközség Egyházmegyei küldött
Bozorády András Emmaus Evangélikus Egyházközség Parókus lelkész
Espereshelyettes
Csengeri Tamás Nyíregyháza-Kertvárosi Egyházközség Egyházközségi felügyelő
Egyházmegyei felügyelőhelyettes
Dr. Kovács László Attila Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Parókus lelkész
LMK elnöke
Drecea Virgil Debreceni Evangélikus Egyházközség Egyházmegyei küldött
Györfi Mihály Filadelfia Evangélikus Egyházközség Parókus lelkész
Missziói felelős
Juhász Gyula Kölcsei Evangélikus Egyházközség Egyházmegyei küldött
Kovács Erzsébet Nyíregyháza-Kertvárosi Egyházközség Másodlelkész
Kovács Pál Filadelfia Evangélikus Egyházközség Egyházmegyei küldött
Laborczi Géza Nyíregyháza-Kertvárosi Egyházközség Parókus lelkész
Malik Péter Károly Filadelfia Evangélikus Egyházközség Parókus lelkész
Ifjúsági felelős
Marcsek Balázs Filadelfia Evangélikus Egyházközség Egyházmegyei küldött
Márföldi István Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Egyházmegyei küldött
Máté Roland Kölcsei Evangélikus Egyházközség Egyházközségi felügyelő
Nagyvátiné Hostitóczki Viktória Nyíregyháza-Kertvárosi Egyházközség Egyházmegyei küldött
Papp László Emmaus Evangélikus Egyházközség Egyházmegyei küldött
Számvevőszék elnöke
Soltész Csaba Emmaus Evangélikus Egyházközség Egyházközségi felügyelő
Sztankó Gyöngyi Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Parókus lelkész
Szuhánszki Edit Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye Gazdasági felelős
Szuhánszki István Nagycserkeszi Evangélikus Egyházközség Egyházközségi felügyelő
Tarczali Gyula Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Egyházmegyei küldött
Tóth Attila Kölcsei Evangélikus Egyházközség Parókus lelkész
Veczán László id. Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye Egyházmegyei felügyelő
Veczán László ifj. Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Egyházmegyei küldött
Veczánné Repka Jolán Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Egyházközségi felügyelő
Zsarnai Krisztián Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye Esperes
Tanácskozási joggal rendelkezők
Babicz Gyöngyi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium Igazgató
Balla Gáborné Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye Egyházmegyei Jegyző
Bozorády Ildikó Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium Iskolalelkész
Bozorády Kriszta Emmaus Evangélikus Szeretetotthon Intézményvezető
Bozorády Zoltán Nagycserkeszi Evangélikus Egyházközség Helyettesítő lelkész
Herpay Gábor Emmaus Evangélikus Egyházközség (Nyírszőlősi Fília) Beosztott lelkész
Hornyákné Pásztor Enikő Joób Olivér Szeretetintézmény Intézményvezető
Kocsisné Sárossy Emőke Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Általános Iskola Igazgató
Kovácsné Mráz Ágnes Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Általános Iskola Tagintézményvezető
Melich Mihály Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye Kórházlelkész
Molnár Erzsébet Evangélikus Roma Szakkollégium Igazgató
Sípos Ilona ÉLIM Szeretetotthon Intézményvezető
Zsarnainé Urbán Nóra Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Általános Iskola Iskolalelkész