Egyházközségek

Debreceni Evangélikus Gyülekezet
Lelkész: Asztalos Richárd
Felügyelő: Abaffy Zoltán

Emmaus Evangélikus Egyházközség
Lelkész: Bozorády András
Felügyelő: Soltész Csaba
Nyírszőlősi Fília

Filadelfia Evangélikus Egyházközség
Igazgató lelkész: Győrfi Mihály
Parókus lelkész: Malik Péter Károly
Felügyelő: Bánszky István

Kölcsei Evangélikus Egyházközség
Lelkész: Tóth Attila
Felügyelő: Máté Roland

Nagycserkeszi Evangélikus Egyházközség
Helyetteslelkész: Kovács Erzsébet (helyettesítő lelkész)
Felügyelő: Szuhánszky István

Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség
Igazgató lelkész: Dr. Kovács László Attila (I. körzet)
Helyettesítő lelkész: Adámi László (III. körzet)
Parókus lelkész: Sztankó Gyöngyi (IV. körzet)
Parókus lelkész: Zsarnai Krisztián (V. körzet)
Felügyelő: Veczánné Repka Jolán

Nyíregyháza-Kertvárosi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház
Igazgató lelkész: Laborczi Géza
Másodlelkész: Kovács Erzsébet
Felügyelő: Csengeri Tamás